T Tape

  • Mest solgte T-tape fra Kina for vanning i landbruket

    Mest solgte T-tape fra Kina for vanning i landbruket

    Dette er New T-Tape for bruk i kommersielle og ikke-kommersielle bruksområder (barnehage, hage eller frukthagebruk) der høy jevnhet i vannpåføring og konservering er ønsket.Drypptape inneholder en intern emitter satt med spesifisert avstand (se nedenfor) som regulerer mengden vann (strømningshastighet) som slippes ut fra hvert utløp.

  • Hot Selger T-TAPE for vanning i landbruket

    Hot Selger T-TAPE for vanning i landbruket

    Dette er New T-Tape for bruk i kommersielle og ikke-kommersielle bruksområder (barnehage, hage eller frukthagebruk) der høy ensartet vannpåføring og konservering er ønsket.Drypptape inneholder en intern emitter satt med spesifisert avstand (se nedenfor) som regulerer mengden vann (strømningshastighet) som slippes ut fra hvert utløp.Bruk av dryppvanning fremfor andre metoder har vist fordeler som økte avlinger, mindre avrenning, mindre ugrastrykk ved påføring av vann direkte til rotsonen, kjemiering (injeksjon av gjødsel og andre kjemikalier gjennom drypptapen er svært jevn (minimer utvasking) og sparer på driftskostnader), reduserer sykdomspress knyttet til overliggende systemer, lavt driftstrykk (energieffektivt sammenlignet med høytrykkssystemer) og mer.Vi har flere avstander og strømningshastigheter tilgjengelig (se nedenfor).